NG綜合論壇

 找回密碼
 註冊

Login

FB登入

Login

Google登入

Login

Yahoo登入

搜索
台北電台]93.7.26日晚上8點採訪本站
查看: 2717|回復: 0

[新聞情報] 【金庸群俠傳1.0 - Online】江湖武學/五毒爪

[複製鏈接]
9.37K

534

主題

0

好友

3萬

積分

黃金會員

NG榮譽會員

Rank: 6Rank: 6

簽到天數: 1 天

[LV.1]初來乍到

资料完善: 0%

評分
3362 分
註冊時間
2005-10-20
帖子
2513

總發文排行獎 月度發文排行獎 總在線時間獎 論壇建設獎 積分排行獎

條件: 無
- h# C7 ]0 Q+ K" r
; j& N3 b4 U& g4 U$ t! a任務: ' u) |0 f" l, c1 i, @
1.先到五毒教再進入大廳點何鐵手按任務
1 w6 F/ S6 R9 i  ?6 M. f2.選第一個幫她找五毒王結晶
1 A( x& r: T0 p3.到第一至第五層遇到毒王,打死它後得到1個結晶 - Q7 U0 v, T# N# d% n
4.集齊5個後回去找何鐵手 / A  y! t7 h8 q& V) b! X
5.學到1級五毒爪 9 d. o: v! q1 s/ W' f, c/ @. i+ a9 k
6.找錦衣毒丐可以消點到40級(大廳左面第一間房) ( O! l4 m' B+ D, v0 D

" p5 l0 Y0 ]* U0 d; D) E" q$ pPS.武功打半,放毒時打小十字
! f' l7 w3 B+ @
  G/ D2 h' ~& P毒物王座標: 0 T' J6 H4 S0 r' W8 h6 U0 b$ L3 p
第一層:4648,3304 # q$ C0 Z1 I3 j, E& @5 P( N
第二層:2264,1160
5 Y/ q4 r) G- B第三層:1544,1822
  ~3 z% S! K& C- q( ?第四層:4259,1231
# S7 Y7 _( J/ K2 U第五層:4852,3866
4 ?2 }8 {1 y5 ~# G7 V2 ^6 g
  \3 n8 p- D1 @; X* \" I% k五毒迷宮入口:
- O: ]: J9 V+ D% _第一層去第二層 2 v% d* Z7 r" ]1 ^' Z' {  N
(977,4397) (690,590) (3171,725) (5228,3028) (5711,769) # h7 q0 O( ~, u: D
第二層去第三層 * y. d- t: x8 E& S1 u) A
(1022,850) (2094,414) (5169,545) (3324,2340)
' i9 M! N1 ]7 b) a: A  E第三層去第四層 * K  C( v9 C0 q6 d
(743,1043) (1417,4183) (5458,850) (646,1182) (4152,3436)
8 {$ Y7 B4 }! C4 v4 _  ]0 P( h8 `第四層去第五層
' A) v$ O% u  {, Q% S: I6 B) [(5645,747) (5328,3760) (2470,792) (2952,2414) (2386,4316)
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

得意抓漏防水工程

本站嚴格禁止出現.政治.成人.相關話題

加入會員只需要你想要的帳號密碼與忘記密碼所使用的電子信箱即可

¤內地進入網址 http://ng.17game.org

¤一起生活網  http://17shop.org 

本站保證所有功能服務.完全免費使用.絕無現金加值服務

從你9歲到90歲.都與你一起扶持與成長的 一起生活網

在線好友 消息 提醒 我的菜單 瀏覽 發貼 記錄

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部